fbpx

I. Postanowienia ogólne.


1. Sklep internetowy RoyalFitness.pl (Sprzedawca) działający pod adresem www.royalfitness.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży internetowej. Właścicielem sklepu jest firma Prestige Stuff siedzibą przy ulicy Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała (Małopolska), REGON: 369603238, NIP: 6282272131

2. Firma Prestige Stuff prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kontakt telefoniczny z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerem +48 535 674 461.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w sposób, umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Oferta.


1. Produkty, które prezentujemy na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 kodeksu cywilnego. Firma Prestige Stuff zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad.

2. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

5. W przypadku zaistnienia poważnego błędu w ofercie, sklep royalfitness.pl zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówień obciążonych istotnym błędem, w wyniku której sprzedaż produktu pociągałaby za sobą znaczną stratę dla Sprzedawcy.

III. Zamówienie i zapłata.


1. Zamówienia można składać na 3 sposoby: poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.royalfitness.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@royalfitness.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 535674461 w dni powszednie w godz. 10:00 do 16:00.

2. Kupujący zobowiązany jest do podania następujących danych : imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Sprzedawca zastrzega, że podanie nieprawidłowych danych może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia lub jego anulowanie.

3. Do każdego zamówienia firma Prestige Stuff wystawia dokument zakupu w postaci faktury elektronicznej, która wysyłana jest na adres mailowy podany podczas składania zamówienia przez Kupującego.

4. Firma Prestige Stuff wystawia faktury VAT na firmę na życzenie Kupującego. Aby ją otrzymać, należy podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia oraz podać nazwę formy i numer NIP.

5. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich DPD/FEDEX lub za do paczkomatu za pośrednictwem usługi Inpost Paczkomaty.

6. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru i są podane na karcie produktu. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w formularzu zamówienia. Cena towarów razem z wysyłką widoczna w formularzu zamówienia jest ceną ostateczną i nie są do niej doliczane żadne dodatkowe koszty.

7. Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto, za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem). Ceny poszczególnych form płatności dla danego produktu podane są na karcie produktu.

8. Wpłaty za zamówione produkty należy dokonywać na konto bankowe firmy Prestige Stuff: AliorBank: 81 2490 0005 0000 4500 9458 8567, SWIFT banku: ALBPPLPW

9. Kupujący ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu.

10. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki.

IV. Realizacja zamówień. Wysyłka towaru.


1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.

2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie droga mailową na adres podany przez Kupującego. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

3. W zamówieniach, w których Kupujący wybrał przedpłatę na konto, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu.


4. Dostawa realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej (firma FEDEX lub firma DPD) – czas dostawy do 48 godzin od nadania przesyłki, lub za pośrednictwem usługi “Paczkomaty”  do 48 godzin od nadania przesyłki, lub jako przesyłka DPD Pickup do 48 godzin od nadania przesyłki, lub jako przesyłka polecona realizowana przez Pocztę polską (tylko w przypadku towarów o wadzie poniżej 0.5kg) – czas dostawy 1-5 dni.

5. Sklep RoyalFitness.pl informuje, że realizuje wysyłkę oferowanych produktów z kilku magazynów, w związku z czym zastrzega sobie prawo do rozdzielenia zamówienia w celu jego realizacji. Oznacza to, że dostawa zamówionych produktów może odbyć się z różnych magazynów oraz różnymi firmami kurierskimi. Jednocześnie informujemy, że z tego tytułu Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów – jest to kwestia organizacji wysyłki po stronie sklepu.

6. W celu poprawy jakości obsługi oraz usprawnienia przebiegu procesu zamówienia, Sklep RoyalFitness.pl korzysta z systemu powiadomień tekstowych SMS (Short Message Service) CartSMS. Na zlecenie administratora ze strony sklepu RoyalFitness.pl system CartSMS wysyła powiadomienia dotyczące tylko i wyłącznie kwestii związanych ze złożonym już zamówieniem.

V. Prawo odstąpienia od umowy.


1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: kontakt@RoyalFitness.pl lub korespondencyjny: RoyalFitness Kwaczała ul. lazurowa 32 32-566. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem :

http://RoyalFitness.pl/odstapienie

którego wzór został przygotowany na podstawie załącznika do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r, lub innym stworzonym przez Klienta. W przypadku wybranych produktów termin złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy jest wydłużony do 30 lub 60 dni. Informacja o terminie jest widoczna na karcie produktu. Oferta wydłużonego terminu zwrotu nie ogranicza w żaden sposób ustawowych praw konsumentów.

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie produktu (lub ostatniej partii produktu w przypadku przesyłek wysyłanych w kilku częściach) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu (lub ostatniej partii produktu w przypadku przesyłek wysyłanych w kilku częściach).

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Firma Prestige Stuff zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy.

4. Towar należy odesłać na adres: Prestige Stuff, ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała

5. W przypadku odstąpienia od umowy, towary typu:

zestawy obciążeń, atlasy, bieżnie

nie mogą być one odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.

6. Produkt, który jest przedmiotem zwrotu, nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

VI. Gwarancje i reklamacje.


1. Firma Prestige Stuff gwarantuje sprawne działanie towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej sklepu RoyalFitness.pl

2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są objęte gwarancją obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania okresu gwarancyjnego to 24 miesiące, chyba że na stronie produktu został on dodatkowo wydłużony. Wydłużona gwarancja może obejmować całość produktu lub niektóre jego elementy.

4. Jeśli kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową i nastąpi to w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

5. W takim przypadku Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy.

6. Jeśli naprawa towaru oraz wymiana nie są możliwe, lub wymagają nadmiernych kosztów, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, bądź żądać stosownego obniżenia ceny zakupionego produktu.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania pisemnej informacji od Kupującego o żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

9. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić przez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie RoyalFitness.pl/reklamacja lub poprzez dosłanie pisemnego zawiadomienia na adres mailowy kontakt@royalfitness.pl lub tez korespondencyjny.

10. W zawiadomieniu o którym mowa w pkt.9 należy podać dane Kupującego oraz opis niezgodności reklamowanego towaru.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza, nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

VII. Opinie o produktach

1. Sprzedawca umożliwia zamieszczenie opinii o zakupionym produkcie za pomocą stosownej opcji znajdującej się na karcie produktu na stronie internetowej sklepu.

2. Jednocześnie zastrzega się, iż opublikowane opinie nie podlegają weryfikacji czy rzeczywiście pochodzą od osób, które dokonały wcześniej zakupu lub korzystały z recenzowanego produktu.

VIII. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Prestige Stuff w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.

2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

3. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są niezbędne do: rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

4. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.

IX. Roszczenia sporne.


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Prestige Stuff a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Prestige Stuff a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Prestige Stuff

3. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z Firmą Prestige Stuff w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejszy regulamin stanowi utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się jego kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.


—————————-
Niniejszy regulamin stanowi utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się jego kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.